I mammas mage
När jag föddes
På sjukhuset
Mina framsteg
Jag växer
Min ålder
Mitt namn
Mitt dop
Så är du som Fisk
Född på en måndag
Född i Hundensår